::ระบบค้นหาข้อมูลผลตรวจ LAB COVID-19 จากการตรวจเชิงรุก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา::

*ค้นหาโดยใช้เลขบัตรประชาชน

คำแนะนำ : ขอให้ผู้ที่รับการตรวจกักตัวและห้ามเดินทางระหว่างรอผล
กรณีที่ผลตรวจเป็น NEGATIVE (ไม่พบเชื้อ COVID-19) ขอให้ท่านกักตัวที่บ้าน ต่อเนื่องอีก 14 วัน ควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

ระบบค้นหา Version 1.0c
พัฒนาโดย ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่